Investors

The investor relations information is only available in Swedish. For questions in English, please contact info@syntheticmr.com.

Finansiell kalender

20170215 Bokslutskommuniké jan - dec 2016
20170425 Kvartalsredogörelse jan - mar 2017
20170425 Årsstämma
20170824 Delårsrapport jan - jun 2017
20171110 Kvartalsredogörelse jan - sep 2017