2017-02-14

Tidigareläggning av bokslutskommuniké

Styrelsen i SyntheticMR AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av bokslutskommunikén för 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 24 februari 2017. Bokslutskommunikén kommer publiceras imorgon den 15 februari 2017.

För ytterligare information kontakta Maria Wrethag, marknadschef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 76 119 19 83 eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5–6 minuter. SyMRI finns tillgängligt i tre paket. SyMRI IMAGE ger ett effektivt arbetsflöde och möjliggör underökning av fler patienter per dag. SyMRI NEURO adderar automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI Research Edition innehåller exporterbara SyMaps™, parametriska T1-, T2- och PD-kartor av hjärnan, för att kunna gå ännu djupare. SyMRI är en CE-märkt produkt. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com .

 

Subscribe to new press releases