2017-04-18

SyntheticMRs funktion REMyDI, automatisk volymbestämning av myelin i hjärnan, är nu CE-märkt för klinisk användning i Europa

REMyDI, som först introducerades av SyntheticMR AB på den årliga radiologimässan i Chicago 2016, är nu CE-märkt för klinisk användning i Europa. Att kunna kvantifiera myelin möjliggör för läkaren att följa myeliniseringsprocessen i hjärnan hos barn samt nedbrytning av myelin i samband med neurodegenerativa sjukdomar hos vuxna. REMyDI är en unik funktion i SyMRI från SyntheticMR. 

Att mäta myelin med konventionell magnetisk resonanstomografi (MR) är svårt. Med REMyDI i SyMRI kan läkaren nu få ett automatiskt volymmått av myelin från en enda MR- serie på̊ 5–6 minuter. Den automatiska efterbearbetningen i SyMRI görs på̊ mindre än 10 sekunder.

Den nya funktionaliteten finns nu tillgänglig som en del av SyMRI NEURO REMyDI-paketet.

SyMRI är kompatibelt med MR-kameror från ledande tillverkare. SyMRI är CE-märkt och “510(k) pending” vid amerikanska FDA.

*Rapid Estimation of Myelin for Diagnostic Imaging

För ytterligare information kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39 eller Stefan Tell, VD SyntheticMR AB, +46 73 373 40 90.

SyntheticMR AB utvecklar och marknadsför innovativ programvara för magnetisk resonanstomografi (MR, eller MRI på engelska). SyntheticMR har utvecklat SyMRI® som genererar flera, justerbara MR-bilder och kvantitativ information från en enda MR-serie på 5-6 minuter. SyMRI finns tillgängligt i tre paket. SyMRI IMAGE ger ett effektivt arbetsflöde och möjliggör undersökning av fler patienter per dag. SyMRI NEURO adderar automatisk segmentering av hjärnvävnad, vilket ger ett objektivt beslutsunderlag. SyMRI Research Edition innehåller exporterbara SyMaps™, parametriska T1-, T2- och PD-kartor av hjärnan, för att kunna gå ännu djupare. SyMRI är en CE-märkt produkt och är “510(k) pending” vid amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. SyMRI är ett registrerat varumärke i Europa och USA. SyntheticMR är listat på AktieTorget. För ytterligare information, se www.syntheticmr.com. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017.

Subscribe to new press releases

SwedishEnglish

SYNTHETICMR AB

Storgatan 11
SE-582 23 Linköping
Sweden

+46 (0) 13 101 650
info@syntheticmr.com

SyMRI® SALES

Johan Leblicq
johan.leblicq@syntheticmr.com
+32 460 953 964

CUSTOMER SUPPORT

+46 (0) 13 101 656
support@syntheticmr.com

SOCIAL MEDIA

INVESTOR RELATIONS

Fredrik Jeppsson
fredrik.jeppsson@syntheticmr.com
+46 72 303 13 39

inertek

SyntheticMR AB develops and markets innovative software solutions for Magnetic Resonance Imaging (MRI). SyntheticMR AB has developed SyMRI®, delivering multiple, adjustable contrast images and quantitative data from one 5-6 minutes scan. The SyMRI product is available in different packages. SyMRI IMAGE provides fast MRI workflows, allowing high patient throughput. SyMRI NEURO enables automatic segmentation of brain tissue, providing objective decision support. SyMRI Research Edition includes exportable SyMaps™, parametric T1, T2 and PD maps of the brain, allowing the investigation to be taken even further. SyMRI is CE-marked product. Parts of SyMRI is FDA 510(k) cleared. SyMRI is a registered trademark in Europe and in the USA. SyntheticMR is listed on the AktieTorget exchange in Stockholm, Sweden.